Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Wspieranie indywidulanego rozwoju

W naszych szkołach pracujemy różnorodnymi metodami. Realizując program sięgamy często po metodę projektu, która pozwala rozwijać miękkie kompetencje.

Nie zapominamy jednak o wspieraniu indywidualnego rozwoju. 

Pomagamy naszym uczniom organizując różnorodne zajęcia i konkursy. Wspieramy udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych na poziomie krajowym, udział w zawodach sportowych i zdobywanie certyfikatów z języków obcych. Ponadto organizujemy zajęcia z filozofii i etyki.

W roku szkolnym 2016/2017 wprowadziliśmy w liceum Tutoring, dzięki czemu młodzież uczy się bardziej świadomie i bierze odpowedzialność za swoją edukację. 

Każdy z uczniów ma możliwość dowolnego wyboru rozszerzeń, wiele przedmiotów połączono w bloki przedmiotowe. Uczniowie dzięki znajomości zagadnień na cały rok szkolny mogą dowolnie zaplanować ich zaliczanie, sami też decydują, na jaką ocenę będą zaliczać daną partię materiału. Dzięki temu biorą odpowiedzialność za swoje wykształcenie i mają wpływ na swój los w szkole. W wyborach drogi życiowej, oprócz tutorów pomaga im doradca zawodowy. W poszukiwaniu uzdolnień, talentów, pasji i mocnych stron pomaga nasz autorski program Akademia Talentów.

Od lat efektywnie wspieramy uczniów uzdolnionych (m.in. w ramach programów Akademia Talentów i Kuźnia Talentów), a nasze gimnazjum otrzymało Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy Wars i Sawa