Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Terapia pedagogiczna

Każde dziecko rozwija się we własnym tempie, w szczególny dla siebie sposób. Zdarza się jednak, że mimo dobrej (a często ponadprzeciętnej ) sprawności intelektualnej napotyka na trudności szkolne. Jest to sygnał, by poszukać przyczyny tych niepowodzeń.

Zwłaszcza w początkowym okresie nauki szkolnej konieczne jest indywidualne rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci, dopasowywanie metod i tempa pracy do specyfiki rozwoju każdego z uczniów. Dlatego tworzymy szkołę przyjazną uczniom z dysleksją.

Szczególną troską obejmujemy dzieci z tzw. grupy ryzyka dysleksji. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

  • rozpoznają specyficzne trudności w nauce już u uczniów kl. 1, poprzez dokonanie wczesnej diagnozy (kwestionariusz opracowany przez prof. M. Bogdanowicz ),
  • udzielają pomocy uczniom w postaci programu wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb,
  • prowadzą zajęcia korekcyjno – kompensacyjne ( indywidualne lub grupowe ) dla uczniów kl. 1 – 6,
  • dokonują oceny skuteczności udzielonego wsparcia poprzez zastosowanie testów umiejętności szkolnych.

Wszyscy nasi nauczyciele uczestniczą w licznych szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z dziedziny terapii pedagogicznej.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Realizujemy zalecenia zawarte w orzeczeniach o dysleksji.

Na terenie szkoły Rodzicom i Uczniom pomocą służą również:

Celem naszych działań jest dostarczenie każdemu uczniowi możliwości do przeżywania sukcesów w szkole, szukanie mocnych stron i zachęcanie do pracy nad tym, co sprawia trudność.

Ważna jest też współpraca z Rodzicami, którzy świadomi trudności, z którymi boryka się dziecko, stymulują funkcje poznawcze i stanowią dla niego prawdziwe wsparcie.


W okresie pandemii zespół psychologiczno-pedagogiczny naszej szkoły oferuje:

- codzienną, mailową, telefoniczną współpracę z nauczycielami (działania o charakterze wspierającym, doradczym);
- rozmowy wspierające z rodzicami uczniów, w tym uczniów posiadających opinie i orzeczenia o kształceniu specjalnym (rozmowy telefoniczne uprzedzone wcześniejszym kontaktem mailowym);
- przygotowanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych, które umieszczane będą na stronie szkoły, blogu lub clasroomie, w tym:
  1. Jak zadbać o zdrowie psychiczne w obliczu pandemii koronowirusa;
  2. Jak radzić sobie z niepokojem, strachem, lękiem i paniką;
  3. Jak konstruktywnie spędzać czas w okresie pandemii ( gry, ćwiczenia);
  4. Jak wspierać dziecko w tym trudnym czasie;
  5. Jak rozmawiać z dzieckiem o koronowirusie.

Obecnie utrzymujemy stały kontakt z:
- uczniami i rodzicami  którzy już się zgłosili po pomoc;
- psychologami i pedagogami zewnętrznymi w celach konsultacyjnych. 

Pracujemy nad ujednolicaniem działań wspierających dla rodziców i nauczycieli:
- tworzymy bazy platform / stron  internetowych z propozycjami gier, ćwiczeń, zabaw, sprzyjających budowaniu relacji rodzic - dziecko;
- bierzemy udział w wideokonferencjach z udziałem dyrekcji oraz koordynatorów zespołów przedmiotowych;
- służymy doraźną pomocą nauczycielom przedszkolnym.

Godziny dyżurów!

Psycholog Marta Bogucka - dla uczniów i rodziców od klasy 7 do maturalnej:

poniedziałek i wtorek 8.30 - 12.30;
środa 8.30 - 16.00;
czwartek 8.30 - 13.00.

Psycholog Magdalena Głowińska - dla uczniów i rodziców od przedszkola do klasy 6:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00. 

Pedagog Joanna Sandomierska - dla uczniów i rodziców od klasy 7 do maturalnej:
poniedziałek i wtorek 8.30 - 16.00;
czwartek 11.30 - 16.00; 
piątek 8.30 - 16.00.

Pedagog Iwona Świątkowska - dla uczniów i rodziców od klasy 0 do  6:
wtorek - piątek 8.00 - 15.00. 

Zapraszamy uczniów i rodziców do konsultacji, jeżeli tylko czują Państwo taką potrzebę!