Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Obiady

W naszych szkołach obiady dostarczane są przez profesjonalne firmy cateringowe. W bierzącym roku szkolnym dostawcami posiłków są:

 • Motylkowa Akademia – DKK - Krzysztof Kostro Zdrowy Catering dla Dzieci
  (śniadania, obiady, podwieczorki)
 • Szkoła Podstawowa – DKK - Krzysztof Kostro Zdrowy Catering dla Dzieci
  (obiady, podwieczorki)
 • Gimnazjum i Liceum – DKK - Krzysztof Kostro Zdrowy Catering dla Dzieci
  (obiady)

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, warunki lokalowe oraz przepisy sanitarne nie jest możliwe uruchomienie tzw. alternatywnego cateringu.

Posiłki dla dzieci przebywających na terenie szkoły mogą dostarczać wyłącznie rodzice.

Zasady wyboru firmy cateringowej

Wybór firm dostarczających posiłki do placówek zespołu edukacyjnego odbywa się w miesiącach czerwiec-sierpień.

Zawarcie umowy na dostawę posiłków poprzedza:

 • Zebranie ofert od firm (minimum trzech).
 • Analiza ofert.
 • Przeprowadzenie rozmów dotyczących warunków dostawy.
 • Kontrola wszystkich wymaganych dokumentów i pozwoleń.
 • Wizytacja kuchni, w której posiłki są przygotowywane.

Umowa zawierana jest na okres 1.09-30.06 danego roku szkolnego przez Zarząd PSPO Oddział I.

Do wypowiedzenia umowy w trakcie roku szkolnego może dojść, gdy firma nie wywiązuje się z warunków określonych w umowie lub ilość zamawianych posiłków spadnie o 20-25% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Obowiązuje nas dwumiesięczny okres wypowiedzenia umowy.

Do rozwiązania umowy może również dojść za porozumieniem stron.

Opłaty oraz odwoływanie

Więcej informacji nt. opłat oraz odwoływania i zamawiania obiadów oraz opłaty znajdą państwo na stronie: kontakt / stołówka