Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Nowoczesne nauczanie

Nauka w naszych szkołach to nie tylko lekcje w bardzo dobrze wyposażonych klasach. Nauczyciele wykorzystują w pracy z uczniami tablice multimedialne i Internet, prowadzą koła zainteresowań i warsztaty np. artystyczne.

Praca metodą projektów jako forma zdobywania wiedzy, umiejętności praktycznych i pracy zespołowej to nasza codzienność. Jednym z naszych przedsięwzięć jest coroczny projekt Ludzie, którzy zmienili świat.

Spójny system oceniania zachęca uczniów do pogłębiania i utrwalania wiedzy. Indywidualny kontakt z nauczycielem gwarantuje naszym maturzystom osiągnięcie maksymalnych wyników. Stosujemy elementy oceniania kształtującego.

Ocenianie kształtujące - gadżety i triki, czy filozofia edukacyjna?

Małe klasy i lekcje dzielone na grupy, a w liceum zajęcia blokowe i brak dzwonków, dają wszystkim szansę na wykorzystanie swojego potencjału. Zajęcia fakultatywne i lekcje prowadzone poza szkołą rozszerzają zakres zdobywanej wiedzy.

Człowiek dorosły w naszych czasach nie może dobrze funkcjonować na rynku pracy bez umiejętności współdziałania i znajomości języków obcych, dlatego w naszych szkołach angielski jest obowiązkowy od zerówki, a to że licealista uczy się trzech języków obcych nikogo nie dziwi. Ponadto część zajęć jest prowadzona w języku obcym co umożliwia biegłe posługiwanie się nim w przyszłości.

Jesteśmy również autorami portalu edukacyjnego Edukurier PSPO - wirtualnego miejsca prezentacji najnowszych rozwiązań w dziedzinie edukacji.