Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Agata Żbikowska

Socjolożka i antropolożka. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, obecnie jest doktorantką w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim. Ma doświadczenie w mediach, również społecznościowych, pracowała jako dziennikarka i tłumaczka. Pracuje jako badacz jakościowy w projekcie „CLIC - Cyrkularne modele wsparcia inwestycji na rzecz ponownego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Jest częścią zespołu Civil City Lab. Jej główne obszary zainteresowań badawczych to społeczne uwarunkowania czasu wolnego młodzieży oraz ich jakość życia, edukacja i społeczeństwo obywatelskie.

W naszym liceum prowadzi zajęcia z nauk społecznych, kultury i filmu, również w języku angielskim. Opiekuje się samorządem uczniowskim.