Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Historia szkoły - 25 lat doświadczenia

Początki szkół prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych Oddział I sięgają 2 stycznia 1990 r. Wtedy to powstała Fundacja „Nowa Szkoła”, która była inicjatorem powołania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 13.

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1990 r. Naukę podjęli uczniowie klas 0 – 6. Warunki nauczania były trudne, gdyż baraki przy ulicy Improwizacji nie były przystosowane do zajęć szkolnych. Był to jeden z powodów przejęcia szkoły przez grupę rodziców, którzy postanowili utworzyć Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych - PSPO. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 15 maja 1991 r. W tym samym dniu szkoła otrzymała imię „Lotników Amerykańskich”. Początkowo Stowarzyszenie liczyło trzy Oddziały. Oddział I przejął od Fundacji „Nowa Szkoła” prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 13. Dzięki staraniom Zarządu PSPO Oddział I i pomocy finansowej prywatnej firmy jednego z rodziców udało się znaleźć nową siedzibę szkoły – budynek nr 13 przy ul. Wóycickiego 1/3, użytkowany poprzednio przez jednostkę wojskową.

Nowa siedziba szkoły wymagała generalnego remontu. Członkowie Stowarzyszenia włożyli ogromną pracę w modernizację budynku. Rodzice uczniów pomagali angażując własne firmy np. w wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

W roku szkolnym 1992/1993 na I i II piętrze nowej siedziby naukę rozpoczęło 190 uczniów.

Najdłużej trwały prace remontowe na parterze, który był najbardziej zniszczony. Po odnowieniu III - go piętra możliwe stało się utworzenie Liceum Ogólnokształcącego.

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 rozpoczęło swoją działalność 1 września 1993 r. Na początku uczęszczał do niego 1 uczeń. Była to najmniejsza szkoła w Polsce, wkrótce dołączyli do niego inni uczniowie.

W roku szkolnym 1995/1996 pierwsi absolwenci Społecznej Szkoły Podstawowej nr 13 podjęli naukę w naszym liceum.

Uczniowie obu szkół nie mogli doczekać się oddania do użytku nowej sali gimnastycznej, której budowę rozpoczęto jesienią 1995 r. Całość prac sfinansowano ze środków własnych PSPO Oddział I oraz dotacji otrzymanej od Gminy Bielany.

Wigilię szkolną w 1996 r. obchodzono już w nowej sali gimnastycznej.

Wiosną 1998 r. ruszyły prace wykończeniowe na basenie, ich zakończenie nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia rodziców.

Zajęcia na basenie uczniowie mogli rozpocząć jesienią 1999 r.

W 1999 r. przeniesiono Liceum Ogólnokształcące osobnego budynku, nr 18, w którym do dzisiaj się znajduje. Tutaj również ma siedzibę nasze Gimnazjum Niepubliczne nr 12, które po reformie oświatowej zostało utworzone w roku 1999 r.

W 2011 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców powstał Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Motylkowa Akademia".

Bezpieczna szkoła - tak mówią o nas rodzice uczniów, którzy do niej uczęszczają (wyposażenie sal lekcyjnych dostosowane do wieku uczniów, odpowiednio zabezpiecznone wyposażenie pracowni przedmiotowych, domofon, dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych).

Absolwentów naszych szkół można spotkać wśród studentów wielu uczelni, zarówno w kraju, jak i za granicą.