Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Primus Inter Pares

PRIMUS INTER PARES  

 

1. Nagroda PRIMUS INTER PARES może być przyznana uczniowi, który:

  1. 1. uzyskał tytuł laureata i/lub finalisty w konkursie kuratoryjnym dla uczniów szkół podstawowych i/lub olimpiady dla uczniów szkół podstawowych zwalniających z egzaminu końcowego po szkole podstawowej i/lub
  2. 2. uzyskał tytuł laureata i/lub finalisty w konkursie/olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim na poziomie liceum i/lub
  3. 3. wyróżnił się działalnością na rzecz społeczności szkolnej
    i/lub środowiska lokalnego i/lub
  4. 4. wyróżnił się nieprzeciętnymi umiejętnościami w wybranej dziedzinie artystycznej, sportowej itp.

2. Zasady przyznawania nagrody PRIMUS INTER PARES:

2.1. Nagrodę przyznaje powołana na każdy rok szkolny Kapituła Nagrody,
w skład której wchodzą:

- przedstawiciel Zarządu PSPO Oddział I

- dyrektor Szkoły

- Rada Samorządu Uczniowskiego

- opiekun Samorządu Uczniowskiego

- przedstawiciel zespołu matematyczno – przyrodniczego

- przedstawiciel zespołu humanistycznego

- przedstawiciel zespołu językowego

- przedstawiciel zespołu wychowania fizycznego

- przedstawiciel zespołu artystycznego

2.2. Nagroda przyznawana jest po klasie 6-ej, 7-ej, 8-ej szkoły podstawowej oraz po klasie 1-ej, 2-ej i 3-ej liceum.

2.3. Nominację do nagrody PRIMUS INTER PARES może złożyć:

- wychowawca/opiekun klasy

- tutor

- tutor przedmiotowy (w przypadku uczniów objętych programem pracy z uczniem uzdolnionym)

- Samorząd Uczniowski

2.4. Nominacja powinna zostać złożona do Kapituły Nagrody do 31 maja.

2.5. Laureat nagrody PRIMUS INTER PARES otrzymuje okolicznościową statuetkę
i dyplom, które są wręczane podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

2.6. Zarząd PSPO Oddz. I może ustanowić także inne nagrody dla laureata.

2.7. Laureat nagrody PRIMUS INTER PARES ma pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Lotników Amerykańskich i jest zwolniony z udziału w procesie rekrutacji.