Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Egzamin maturalny

Procedury organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Poniższe dokumenty opisują organizację przeprowadzania egzaminu maturalnego, precyzują informacje dla zdających oraz zakres zadań i odpowiedzialności zarówno dyrektora szkoły, jak i zespołów nauczycieli przeprowadzających egzamin maturalny.

Egzamin maturalny

Część pisemna 4 - 20 maja 2021

Część ustna 7 - 20 maja 2021

Harmonogram egzaminów (ósmoklasisty i maturalnego) w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

 

O procedurach przeprowadzania egzaminów przeczytasz również na stronach OKE oraz CKE