Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Ochrona Danych Osobowych

Polskie Stowarzyszenie promocji Oświatowych Oddzial I szanuje i przestrzega prawa do prywatności. Informacje o tym, w jaki sposób informacje są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane oraz w jaki sposób PSPO Oddział I dba o ochronę danych osobowych znajdują się w dokumencie: Polityka Ochrony Danych Osobowych, który obowiązuje od 9 grudnia 2020 roku. 
Powyższy dokument bazuje na wytycznych zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych Dz.U z 2018 r., poz.1000 ze zm.
Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Promocji  Oświatowych Oddział I.
Inspektorem Danych Osobowych w PSPO Oddz.I jest pan Łukasz Zegarek.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych PSPO Oddz.I ul. Wóycickiego 1/3 bud.18 lub na adres email: iod@pspo.edu.pl