Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Zebrania z rodzicami w szkole podstawowej

Terminarz spotkań z Rodzicami i Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2019 / 2020

Zachęcamy skorzystania z naszego interaktywnego kalendarza który można zaimportować do telefonu lub własnego kalendarza.

Klasy 1 - 3, godz. 17.30

Klasy 4 - 6, godz. 18.00

 • 5 września 2019 r. - Zebranie informacyjne kl. 1 - 6

 • 14 listopada 2019 r. - Dzień otwarty kl. 1 - 6, ocena opisowa kl. 1 - 6

 • 20 grudnia 2019 r. - Podanie zagrożeń oceną niedostateczną za I semestr kl. 4 - 6 

 • 9 stycznia 2020 r. - Zebranie informacyjne kl. 4 - 6

 • 6 lutego 2020 r. - Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna, ocena opisowa kl. 1 - 3, zebranie kl. 1 - 3

 • 23 kwietnia 2020 r. - Ocena opisowa kl. 1 - 6, zebranie kl. 1 - 6

 • 18 maja 2020 r. - Podanie zagrożeń oceną niedostateczną kl. 4 - 6

 • 21 maja 2020 r - Podanie propozycji ocen końcoworocznych kl. 4-6, ocena opisowa kl. 1-3 (propozycja oceny rocznej), dzień otwarty kl. 1-6

 • 8 czerwca 2020 r. - Wystawienie ocen rocznych

 • 18 czerwca 2020 r. - Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna

 

Klasy 7 i 8, godz. 18.00

 

DATA

SSP13 klasy 7 i 8

4 września

Rada pedagogiczna

Pierwsze zebranie

17.00

 

25 września

 

Spotkanie - 17.00

Poświęcone egzaminowi ósmoklasisty

13 listopada

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty - 18.00

11 grudnia

 

Wpisanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem

Rada Pedagogiczna

Zebranie - 18.00

Dzień Otwarty

15 stycznia

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty - 18.00

29 stycznia

Wpisanie ocen semestralnych

5 lutego

Rada Pedagogiczna

zatwierdzająca i klasyfikacyjna

po 1 semestrze

7 lutego

Koniec 1 semestru

22 kwietnia

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty – 18.00

20 maja

Wpisanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem

Rada Pedagogiczna

Zebranie - 18.00

Dzień Otwarty

17 czerwca

Wpisanie ocen rocznych

24 czerwca

Rada Pedagogiczna

zatwierdzająca i klasyfikacyjna

26 czerwca

Koniec 2 semestru