Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Zebrania z rodzicami w szkole podstawowej

Terminarz spotkań z Rodzicami i Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2018/2019.

Zachęcamy skorzystania z naszego interaktywnego kalendarza który można zaimportować do telefonu lub własnego kalendarza.

Klasy 1-3, godz. 17.30

Klasy 4-6, godz. 18.00

 • 6 września 2018r. Zebranie informacyjne kl. 1-6
 • 11 października 2018r.   zebranie w kl. 1- 6
 • 15 listopada 2018r.  dzień otwarty kl. 1- 6, ocena opisowa kl. 1- 6
 • 11 grudnia 2018r.  Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I semestr, podanie propozycji ocen za I semestr kl. 4-6
 • 13 grudnia 2018r.  Dzień otwarty kl. 4-6
 • 17 stycznia 2019r.  Wystawienie ocen za I semestr 
 • 24 stycznia 2019r.   Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna, ocena opisowa kl. 1 – 3, zebranie kl. 1 – 3 
 • 21 marca 2019r.  Zebranie kl. 4-6
 • 25 kwietnia 2019r.  Ocena opisowa kl. 1-6, dzień otwarty kl. 1-6
 • 16 maja 2019r.  Podanie zagrożeń oceną niedostateczną – kl. 4 - 6, podanie propozycji ocen końcoworocznych kl. 4-6, ocena opisowa kl. 1-3 (propozycja oceny rocznej), dzień otwarty kl. 1-6
 • 6 czerwca 2019r.  Wystawienie ocen rocznych
 • 13 czerwca 2019r.   Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna

 

Klasy 7 i 8, godz. 18.00

 

DATA

SSP13 klasy 7 i 8

12 września

Rada Pedagogiczna

Zebranie

17.00

10 października

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty – 18.00

14 listopada

Rada Pedagogiczna

 

Dzień Otwarty – 18.00

12 grudnia

 

Wpisanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem)

12 grudnia

Rada Pedagogiczna

Zebranie 18.00
(podanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem)

Dzień Otwarty

16 stycznia

Wpisanie ocen semestralnych

23 stycznia

Rada Pedagogiczna

zatwierdzająca i klasyfikacyjna po 1 semestrze

Dzień Otwarty – 18.00

25 stycznia

Koniec 1 semestru

20 marca

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty – 18.00

24 kwietnia

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty – 18.00

15 maja

Wpisanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem

15 maja

Rada Pedagogiczna

Zebranie – 18.00

Dzień Otwarty

5 czerwca

Wpisanie ocen rocznych

12 czerwca

Rada Pedagogiczna

zatwierdzająca i klasyfikacyjna

19 czerwca

Koniec 2 semestru