Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Samorząd

Zadaniem Samorządu Szkolnego jest czynny udział uczniów w życiu szkoły oraz w środowisku uczniowskim. Dzięki aktywności członków samorządu organizowane są uroczystości szkolne, dyskoteki, oraz wieczory filmowe.

Samorząd Szkolny wspomaga także szkolne i pozaszkolne akcje charytatywne( na rzecz dzieci niepełnosprawnych, potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej), włącza się również w akcje ogólnopolskie takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra grosza czy Sprzątanie świata.

Opiekunowie samorządu w szkole podstawowej:

Dorota Paprocka i Marta Tymowska-Wicha

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

W szkole podstawowej działa także „Mały Samorząd Uczniowski”, w skład którego wchodzą uczniowie klas I-III.

MSU opiekują się:

 Anna Jaskulska i Weronika Łazęcka - Caban