Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po naszej szkole!

Kandydatom do szkoły podstawowej oferujemy

 • indywidualne podejście do ucznia (małe zespoły klasowe - max. 18 osób);
 • wysoki poziom zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia szkoły w postaci tablic interaktywnych, programów multimedialnych, pracowni komputerowej;
 • zajęcia z etyki
 • naukę języków obcych:
  • j. angielskiego – kl. 1 – 6 cztery razy w tygodniu, oraz dodatkową, piątą godzinę konwersacji z native speakerem dla klas 4 - 6 
  • j. niemiecki/j. hiszpański kl. 4 - 6 trzy razy w tygodniu 
  • j. niemiecki/j. hiszpański kl. 1-3 jedna godzina w tygodniu
  • klasa „0” j. angielski trzy razy w tygodniu, j. hiszpański/j. niemiecki jedna godzina w tygodniu
 • możliwość zdobycia certyfikatów z j. angielskiego:

  • klasy 3 Starters
  • klasy 4,5 Movers
  • klasy 6 Flyers 
 • bogatą ofertę kół zainteresowań dla uczniów kl. 1– 6,

 • zajęcia wyrównawcze (kl. 1 – 3), „odrabianki” (odrabianie pracy domowej pod opieką nauczyciela), 
 • zajęcia z reedukacji dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego,
 • zajęcia wychowania fizycznego we własnej sali gimnastycznej oraz w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym w Łomiankach, 
 • nauka pływania we własnym basenie, 
 • codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej, 
 • opieka świetlicy do godz. 17.00 w ramach czesnego, od godz. 17.00 do godz. 18 płatna. 

Za dodatkową opłatą w szkole organizowane są:

 • szachy, karate,nauka gry na instrumentach, koło pływackie, zumba, taniec ( nowoczesny i towarzyski), robotyka, judo.
 • zajęcia językowe: j. angielski,
 • zajęcia z logopedą,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • obiady. 

Masz pytania?

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub zapoznanie się z informacjami w zakładce o nas.

Ważne informacje dot. rekrutacji na rok 2019/2020

O przyjęciu dziecka decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz wpłata przez rodziców wpisowego. Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł, płatne na konto szkoły ING BANK ŚLĄSKI S.A. 43 1050 0161 5240 0000 0000 1709  na siedem dni przed rozmową, tytułem " Opłata rekrtucyjna SSP klasa..." (prosimy o wpisanie, do której klasy rekrutowane jest dziecko)

Do klas II – VI przyjmowane są dzieci jedynie w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

Poniżej znajdą Państwo do pobrania dokumenty dot. szkoły podstawowej.

Statuty

Pozostałe pliki do pobrania

Ubezpieczenie