Double-click to edit
Toggle toolbar
  - + x
Start  
Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Primus Inter Pares

PRIMUS INTER PARES  

 

1. Nagroda PRIMUS INTER PARES może być przyznana uczniowi, który:

  1. 1. uzyskał tytuł laureata i/lub finalisty w konkursie kuratoryjnym dla uczniów szkół podstawowych/ gimnazjum i/lub olimpiady dla uczniów szkół podstawowych/gimnazjum zwalniających z egzaminu końcowego po szkole podstawowej/gimnazjum i/lub
  2. 2. uzyskał tytuł laureata i/lub finalisty w konkursie/olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim na poziomie liceum i/lub
  3. 3.   uzyskał tytuł laureata w konkursie/zawodach sportowych i/lub
  4. 3. wyróżnił się działalnością na rzecz społeczności szkolnej
    i/lub środowiska lokalnego i/lub
  5. 4. wyróżnił się nieprzeciętnymi umiejętnościami w wybranej dziedzinie.

2. Zasady przyznawania nagrody PRIMUS INTER PARES:

2.1. Nagrodę przyznaje powołana na każdy rok szkolny Kapituła Nagrody
w skład której wchodzą:

- przedstawiciel Zarządu PSPO Oddział I

- dyrektor Szkoły

- Rada Samorządu Uczniowskiego

- opiekun Samorządu Uczniowskiego

- przedstawiciel zespołu matematyczno – przyrodniczego

- przedstawiciel zespołu humanistycznego

- przedstawiciel zespołu językowego

- przedstawiciel zespołu wychowania fizycznego

- przedstawiciel zespołu artystycznego

2.2. Nagroda przyznawana jest po klasie 6-ej, 7-ej, 8-ej szkoły podstawowej, po klasie 3-ej gimnazjum oraz po klasie 1-ej i 2-ej liceum.

2.3. Nominację do nagrody PRIMUS INTER PARES może złożyć:

- wychowawca/opiekun klasy

- tutor

- tutor przedmiotowy (w przypadku uczniów objętych programem pracy
z uczniem uzdolnionym)

2.4. Nominacja powinna zostać złożona do Kapituły Nagrody do 31 maja.

2.5 Wręczenie statuetek laureatom nagrody PRIMUS INTER PARES odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.