Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Koła sportowe

Świat składa się z indywidualności. Dzięki tej mnogości uzdolnień i zamiłowań życie jest ciekawsze a obcowanie z ludźmi bardziej interesujące. W każdym z nas tkwią ukryte czasem talenty i zdolności, warto spróbować je wydobyć a sami będziemy zaskoczeni jakie mamy możliwości. Teraz pozostaje tylko je pielęgnować i rozwijać. Zapraszamy do udziału w kołach zainteresowań, gdzie z pewnością każdy uczeń znajdzie w sobie to ważne "coś".

Grafik zajęć pozalekcyjnych klas 1 -3

Grafik zajęć pozalekcyjnych klas 4 -6

Kadra pływacka – Szymon Brzeziński, Kamil Wawiórowski, Jacek Niedzielski

„Kadra pływacka” to zajęcia dla najszybszych pływaków naszej Szkoły. Kadra pływacka to trening, wysiłek, ale zarazem wielka radość, zamiłowanie, pasja, która dzięki zajęciom przekuwana jest w sukces sportowy. Dzięki zróżnicowanemu treningowi, na którym podnosimy umiejętności techniki pływania, wytrzymałości oraz szybkości, nasi kadrowicze z każdych zawodów pływackich wracają z medalami.

Koło pływackie - Szymon Brzeziński, Jacek Niedzielski, Kamil Wawiórowski, Ł. Kalaszczyński

„Koło pływackie” to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z pływania dla miłośników tego sportu. Nie liczą się posiadane umiejętności. Indywidualne podejście do dzieci zapewnia sukcesywne podnoszenie techniki pływania niezależnie od poziomu zaawansowania. Zapraszamy do aktywnego spędzenia czasu poza lekcjami.

Koło piłki nożnej ( kl. 1 - 2) – Kamil Wawiórowski

Wykształcenie wszechstronnie rozwiniętego człowieka, wyposażonego w zasób wiedzy, umiejętności i sprawności, które umożliwią stałą i wszechstronną aktywność w kulturze fizycznej. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów – oto najważniejsze cele zajęć. Być może wśród tych młodych piłkarzy jest przyszły Messi?

Koło piłki nożnej ( kl. 3 – 6) – Paweł Bicki

Celem zajęć jest opanowanie podstawowych umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu "fair-play". Młodzież uczestnicząc w tych zajęciach, może w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Może także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji.

Lekkoatletyka dla każdego  - Kids Athletics  - Janusz Mastalerz (kl. 4-5)

Biegamy, Skaczemy, Rzucamy -  Uczymy się i bawimy, ale nie nudzimy.

Wszechstronny rozwój zdolności i umiejętności ruchowych, przy pomocy naturalnych form ruchu.

Zajęcia sportowe „Mały Mistrz” ( kl. 1) "Duży Mistrz" ( kl. 2)  – Magdalena Czenska

Zajęcia sportowe “MAŁY MISTRZ” i "DUŻY MISTRZ" prowadzone są w formie zabawy oraz w duchu zdrowego stylu życia. Mają one za zadanie wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci we wszystkich jego aspektach: fizycznym, psychicznym, motorycznym i społecznym. Poprzez zabawę staramy się rozwijać wiarę we własne siły, przełamywanie lęków i obaw. Kształtujemy właściwości koordynacyjne ze szczególnym naciskiem na precyzję, rytmiczność i celowość ruchu. Staramy się wytworzyć umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa. Propagujemy zasady „czystej gry” (fair play). Rozwijamy zainteresowania sportowe uczniów, ale najbardziej zależy nam na tym, aby dzieci czerpały radość i zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach.

Sportowy Świat ( kl. 4) - Magdalena Czenska

Koło, na którym dzieciaki będą mogły poznać sporty narodowe z różnych zakątków świata i przy okazji poznać dany kraj.