Double-click to edit
Toggle toolbar
  - + x
Start  
Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Kalendarz szkoły podstawowej

 

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO (02.09.2019)

5 września 2019

zebranie informacyjne klas 1 - 6

Rada Pedagogiczna

17 października 2019

Rada Pedagogiczna

14 listopada 2019

dzień otwarty klas 1 - 6

ocena opisowa klas 1 - 6

Rada pedagogiczna

20 grudnia 2019

podanie zagrożeń oceną niedostateczną za I semestr dla klas 4 - 6

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA (23.12.2019 -31.12.2019)

9 stycznia 2020

Rada Pedagogiczna

zebranie informacyjne klas 4 - 6

10 stycznia 2020

podanie propozycji ocen śródrocznych

28 stycznia 2020

wystawienie ocen śródrocznych

6 lutego 2020

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna

ocena opisowa klas 1 - 3

zebranie informacyjne klas 1 - 3

FERIE ZIMOWE (10.02.2020 - 23.02.2020)

26 marca 2020

Rada Pedagogiczna

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA (9.04.2010 - 14.04.2020)

23 kwietnia 2020

ocena opisowa klas 1 - 6

zebranie informacyjne klas 1 - 6

Rada Pedagogiczna

18 maja 2020

podanie zagrożeń oceną niedostateczną klas 4 - 6

21 maja 2020

podanie propozycji ocen końcoworocznych klas 4 - 6

ocena opisowa klas 1 - 3 (propozycja oceny rocznej)

dzień otwarty klas 1 - 6

Rada Pedagogiczna

8 czerwca 2020

wystawienie ocen rocznych

18 czerwca 2019

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna

ROZDANIE ŚWIADECTW 26.06.2020

Dodatkowe dni wolne:

02.01.2020, 03.01.2020, 12.06.2020 oraz 25.06.2020 (dotyczy klas 7 i 8)

Możesz zaimportować nasz kalendarz do swojego kalendarza prywatnego używając tych linków: