Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Kalendarz szkoły podstawowej

 

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO (03.09.2018)

6 września 2018

zebranie informacyjne kl. 1-6

Rada Pedagogiczna

11 października 2018

 

zebranie  kl. 1-6

Rada Pedagogiczna

15 listopada 2018

dzień otwarty kl. 1-6

ocena opisowa kl. 1 -6

Rada pedagogiczna

11 grudnia 2018                      

wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I semestr

 podanie propozycji ocen za I semestr kl. 4-6

13 grudnia 2018                  

dzień otwarty kl. 4-6

Rada Pedagogiczna

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA (23.12.2018-31.12.2018)

W dniach 27 -28.12. 2018 zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

17 stycznia 2019

wystawienie ocen za I semestr

24 stycznia 2019

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna

ocena opisowa kl. 1 – 3

zebranie kl. 1 -3

FERIE ZIMOWE (28.01-10. 02. 2019)

21 marca 2019

zebranie kl. 4-6

Rada Pedagogiczna

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA (18.04. - 23.04. 2019)

W dniach 18 -19.04. 2019 zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

25 kwietnia 2019

ocena opisowa kl. 1-6

dzień otwarty kl. 1-6

Rada Pedagogiczna

16 maja 2019

podanie zagrożeń oceną niedostateczną – kl. 4 - 6

16 maja 2019

podanie propozycji ocen końcoworocznych kl. 4-6

ocena opisowa kl. 1-3 (propozycja oceny rocznej)

dzień otwarty kl. 1-6

Rada Pedagogiczna

6 czerwca 2019

wystawienie ocen rocznych

13 czerwca 2019

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO - 17.06.2019

ROZDANIE ŚWIADECTW 19.06.2019

Dodatkowe dni wolne:

02.11.2018, 02.05.2019,

Poniżej znajduje się kalendarz wydarzeń w Społecznej Szkole Podstawowej nr 13.

Możesz zaimportować nasz kalendarz do swojego kalendarza prywatnego używając tych linków: