Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Kalendarz szkoły podstawowej

 

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO (01.09.2020)

2 września 2020

3 września 2020

Rada Pedagogiczna

Zebranie informacyjne klas 1 - 6

15 października 2020

Rada Pedagogiczna

5 listopada 2020

Dzień otwarty klas 1 - 6

Ocena opisowa klas 1 - 6

Rada Pedagogiczna

2 grudnia 2020

Rada Pedagogiczna

10 grudnia 2020

Zebranie klas 4 - 6

14 grudnia 2020

Podanie propozycji ocenśródrocznych w klasach 4 - 6

Podanie zagożeń oceną niedostateczną w klasach 4 - 6

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA (23.12.2020 -31.12.2020)

FERIE ZIMOWE (4.01.2021 - 17.01.2021)

21 stycznia 2021

Wystawienie ocen śródrocznych

28 stycznia 2021

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna
Ocena opisowa klas 1 - 3
Zebranie klas 1 - 3

18 lutego 2021

Rada Pedagogiczna

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA (1.04.2021 - 6.04.2021)

15 kwietnia 2021

Ocena opisowa klas 1 - 6

Zebranie informacyjne klas 1 - 6

Rada Pedagogiczna

17 maja 2021

Podanie zagrożeń oceną niedostateczną klas 4 - 6

20 maja 2021

Podanie propozycji ocen końcoworocznych klas 4 - 6

Ocena opisowa klas 1 - 3 (propozycja oceny rocznej)

Dzień otwarty klas 1 - 6

Rada Pedagogiczna

8 czerwca 2021

Wystawienie ocen rocznych

17 czerwca 2021

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna

ROZDANIE ŚWIADECTW 25.06.2021

Dodatkowe dni wolne:

02.11.2020, 04.01.2021, 05.01.2021, 04.06.2021

Możesz zaimportować nasz kalendarz do swojego kalendarza prywatnego używając tych linków: