Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Przekaż 1% podatku na działalność PSPO

Apelujemy do wszystkich Rodziców oraz Przyjaciół szkół Zespołu Edukacyjnego im. Lotników Amerykańskich o przekazywanie 1 % podatku za rok 2016 na rzecz PSPO ODDZ.I OPP.

Jak przekazać 1% naszym szkołom?

W deklaracji rocznej musimy poszukać obszaru "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO" w polu Numer KRS podajemy: 0000050337, a następnie w polu Wnioskowana kwota kwotę darowizny.

PIT-OPP

 

pit-37 pit-36 i pit-36l on-line

Darowizny na rzecz naszej szkół podlegają odliczeniu

Dodatkowe odliczenia podatku oraz indywidualne darowizny można przekazywać podając następujące dane:

POLSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI OŚWIATOWYCH ODDZIAŁ I
KRS NR: 0000050337
KONTO NR: 21 1240 6410 1111 0010 6008 6214

Nasze stowarzyszenia znajduje się w WYKAZIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2016. Lista organizacji pożytku publicznego ułożona jest wg kolejnych numerów KRS. PSPO ODDZ.I znajduje się na 1284 pozycji.

Na co przeznaczymy środki zebrane w 2016?

Zarząd PSPO ODDZ.I w dniu 14 października 2015 r. podjął decyzję, zgodnie z którą wszystkie środki pozyskane z 1% oraz darowizn, zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

Jaką kwotę zebraliśmy w 2015?

W roku 2015, na konto Polskiego Stowarzyszenia Promocji Oświatowych Oddz.I, Stowarzyszenia wpłynęła kwota 19 255,60 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy i sześćdziesiąt groszy).

Wszystkim osobom, które przeznaczyły 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia serdecznie dziękują uczniowie i nauczyciele Zespołu Edukacyjnego im. Lotników Amerykańskich.

Pieniądze te zostały w całości wykorzystane na zakup i instalację tablic i projektorów interaktywnych w naszych szkołach. W SSP nr 13 zostały zamontowane 2 tablice z projektorami krótkoogniskowymi natomiast w GN nr 12 i LON nr 43, w pracowni humanistycznej został zamontowany projektor z przystawką interaktywną oraz tablicą ceramiczną.

Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych). Brakująca kwota pochodziła z środków własnych Stowarzyszenia.


LICZY SIĘ KAŻDA NAWET BARDZO MAŁA KWOTA!

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

PSPO jest Organizacją Pożytku Publicznego

Serdecznie zapraszamy do przekazania 1% swojego podatku na działalność edukacyjną naszego stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie promocji Oświatowych Oddział I, w czerwcu 2014 roku uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i zostało umieszczone w:

Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzonym zgodnie z art.27a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014r., poz.1118 z późn.zm.)

W związku z tym możecie Państwo przekazać 1% podatku bezpośrednio dla PSPO ODDZ.I, które zebrane środki przeznaczy na działalność statutową.

Dane do przekazania 1% podatku:

PSPO ODDZ.I
KRS nr 0000050337

rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A.
nr rachunku 21 1240 6410 1111 0010 6008 6214


 

Przekaż 1% podatku na działalność PSPO

Sprawozdania z działalności Organizacji Pożytku Publicznego 

Tutaj mogą Państwo zapoznać się ze sprawozdaniami PSPO O/I OPP