Sylwia Róg-Lejkowska
Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Sylwia Róg-Lejkowska

Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej.

W swojej pracy, oprócz nauki języka, staram się zainteresować uczniów kulturą krajów anglosaskich. Jest dla mnie ważne, aby młodsze dzieci poznawały język angielski w przyjaznej atmosferze i kojarzyły go z ciekawą przygodą, a starsze - postrzegały go jako narzędzie komunikacji z innymi ludźmi i sposób poznawania świata.