Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Akademia Talentów

„Akademia Talentów”, czyli aktywne wsparcie rozwoju uzdolnień w naszych szkołach

 

„Akademia Talentów” to autorski program wspierania uzdolnień, jaki realizujemy w naszych szkołach. Wykorzystujemy w nim nasze wieloletnie doświadczenia we wspieraniu uzdolnień, a także wnioski z ewaluacji programu „Wars i Sawa”, który realizowany był w naszym gimnazjum w ciągu ostatnich trzech lat.

Jaka wizja przyświeca programowi? Chcemy, by nasi uczniowie:

  • byli otwarci i ciekawi,
  • pragnęli eksperymentować,
  • nie bali się wieloznaczności obserwowanych zjawisk,
  • byli świadomi swoich mocnych stron,
  • z pasją podchodzili do każdego zadania i problemu, a także czerpali przyjemność z pracy i z nauki przez całe życie (zgodnie z ideą life-long learning).

Cechą wyróżniającą programu będzie sposób dojścia do takiego stanu. Chcemy działać dwutorowo: z jednej strony będziemy wspierać tak zwanych „olimpijczyków”, czyli rozpoznawać wybitne osiągnięcia uczniów i oferować im indywidualne wsparcie tutorskie, a z drugiej strony za pomocą warsztatów i różnorodnych działań dodatkowych postaramy się pomóc każdemu uczniowi rozpoznać własne mocne strony i rozwijać się zgodnie z własnymi predyspozycjami.

Bez tytułu.jpg

Program bardzo wyraźnie dostosowuje działania do określonych etapów edukacyjnych. I tak podczas edukacji wczesnoszkolnej chcemy skupić się na rozbudzaniu zainteresowań uczniów, pokazywaniu, jak różnorodny jest świat ludzkich uzdolnień; chcemy też nauczyć dzieci cieszyć się z mocnych stron – nie tylko własnych, ale też kolegów i koleżanek. W klasach 4-6 dojdzie do pierwszej identyfikacji uczniów uzdolnionych i wdrożenie ich do pracy w relacji tutorskiej. Skupimy się też na tym, by nauczyć uczniów skutecznie się uczyć  - oczywiście z wykorzystaniem wiedzy o własnych mocnych stronach. Klasy 7-8 to czas, gdy kontynuowana będzie współpraca uczniów wybitnie uzdolnionych z tutorami. Wszyscy uczniowie przejdą też identyfikację stylów uczenia się i typów inteligencji, a w klasie ósmej dość intensywnie będą oni pracować z doradcą zawodowym. Licealiści mają skupić się głównie na zdobyciu umiejętności zarządzania własnymi talentami i efektywnej organizacji własnego czasu, by indywidualne uzdolnienia przydawały się w planowaniu życiowej drogi – nie tylko zawodowej.

Program to nie wyłącznie działania skupione na uczniach – nie zapomnieliśmy o tak ważnych „ogniwach procesu edukacyjnego”, jakimi są rodzice i nauczyciele. Spotkania ze specjalistami, warsztaty, dzielenie się ciekawą literaturą, współpraca w organizacji imprez promujących talenty naszych uczniów – to tylko niektóre z działań, jakie zaoferujemy dorosłym zaangażowanym we wspieranie uzdolnień dzieci.

Tom Peters - amerykański pisarz i specjalista od zarządzania napisał: Nie ma żadnego usprawiedliwienia, by nie stać się wielkim - te słowa kładą nacisk na indywidualny wysiłek w podejmowaniu wielkich wyzwań. Działania wpisane w program  Akademia talentów zachęcają dzieci i młodzież do podejmowania takich zadań, a jednocześnie podkreślają, jak ważna jest przyjazna i wspierająca obecność dorosłego. Przewodnika, który umiejętnie takie wyzwania stawia, ale też pozwala na złapanie oddechu w trudnej walce o własną wielkość.

 

Więcej na temat aktualnych działań w ramach programu możecie przeczytać w aktualnościach.