Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Konsultacje przedmiotowe

Konsultacje przedmiotowe to bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. Adresowane są do uczniów klas 4-6, odczuwających potrzebę powtórzenia i utrwalenia materiału zawartego w podstawie programowej. Ich celem jest uzupełnienie zaległości wynikających m.in. z nieobecności ucznia na lekcji lub niewystarczającego opanowanie materiału w trakcie zajęć. Konsultacje prowadzone są z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, przyroda.

Więcej »

Odrabianki, zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna

Odrabianki Od poniedziałku do czwartku, na siódmej godzinie lekcyjnej, odbywają się w naszej szkole „Odrabianki”. Chętni uczniowie z klas I–III, pod opieką nauczyciela kształcenia zintegrowanego, mają możliwość odrobienia zadanej pracy domowej.

Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze są przeznaczone dla uczniów klas 0–III, którzy z różnych przyczyn mają trudności w opanowaniu bieżącego materiału nauczania np […]

Więcej »

Wyniki egzaminów Cambridge Young Learners English

Już od kilku lat uczniowie naszej szkoły przygotowują się, a następnie przystępują do Cambridge Young Learners English Tests, organizowanych przez British Council.

Testy YLE nie są proste, za to w obiektywny sposób sprawdzają cztery podstawowe umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie.

Właśnie otrzymaliśmy wyniki egzaminów(Starters, Movers i Flyers), które w czerwcu […]

Więcej »