Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43
Smart Phone - Smart Kid

Smart Phone - Smart Kid

Przeglądając pisma i portale edukacyjne coraz częściej trafiamy na tematy cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci czy fonoholizmu. Są to tematy ważne i warto je poruszać w rozmowach z dziećmi i młodzieżą.

I my to robimy! Przy okazji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowany został projekt "Smart Phone - Smart Kid", który miał na celu zwrócenie uwagi na mądre korzystanie z telefonu, który w obecnych czasach służy nam nie tylko do bezpośredniej komunikacji w postaci rozmów czy SMS- ów.

Wstępem do projektu były pogadanki na poziomie klas 4-6 podczas godzin wychowawczych, następnie wymiana doświadczeń między wychwawcami klas, by w finale spotkać się podczas panelu dyskusyjnego.

Uczniowie zaangażowani w prace naszego Samorządu Szkolnego przygotowali i nagrali scenki dotyczące zasad korzystania z Internetu i na ich podstawie toczyła się dyskusja.

Uczestnicy chętnie dzielili się spostrzeżeniami i wypowiadali się w temacie. Okazuje się, że nasi uczniowie mają bardzo dużą wiedzę na temat korzystania z zasobów sieci i wiedzą jak reagować w przypadku zagrożenia. Wierzymy, że swoją wiedzę będą wykorzystywać w praktyce.

Zdjęcia