Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zapraszamy na zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych:

• języka polskiego,

• matematyki,

• języka angielskiego;

Kurs obejmuje:

  • 21 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń (7 spotkań po 3 godziny),

  • 12 godzin lekcyjnych pracy własnej (prace domowe zadawane po zajęciach),

  • sprawdziany monitorujące postępy w nauce,

  • egzamin próbny wraz z omówieniem;

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele praktycy, a grupy liczą 8-10 osób;

Terminy spotkań: 16.02, 23.02, 02.03, 09.03,
16.03, 23.03, 30.03,

Zajęcia w godzinach 9.00 - 17.00

Cena kursu:

wybrany jeden przedmiot – 250 zł

wybrane dwa przedmioty – 450 zł

trzy przedmioty – 640 zł

Adres: Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 im. Lotników Amerykańskich ul. Wóycickiego 1/3 budynek 18, Warszawa (teren kampusu UKSW na Młocinach)

Zapisy do 18.01.2018 r. w formularzu poniżej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczba uczestników w grupie 8 osób.

Zdjęcia