Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43
Bezpieczni w sieci?

Bezpieczni w sieci?

Bezpieczeństwo w internecie do niedawna kojarzyło się nam z ochroną swoich danych osobowych czy z czujnością co do tego, z kim zawieramy znajomości.

To jednak dużo szersze zagadnienie – przecież przymiotnik „bezpieczny” oznacza także „wolny od obaw”, a funkcjonowanie w świecie wirtualnym nieść może wiele niebezpieczeństw – nie tylko dosłownych.

Obawy rodziców czy nauczycieli dotyczą zarówno czasu spędzanego przez dzieci w wirtualnym świecie jak i częstej bezmyślności w upublicznianiu swojej prywatności czy krzywdzeniu innych.

Czy wyjściem jest absolutny zakaz używania komputera..? O tym wszystkim chcemy rozmawiać z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Stąd nasze obchody Tygodnia Bezpiecznego Internetu – zadziało się!

W dniach 06-09.02. 2018 Samorząd Uczniowski zorganizował wiele akcji związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z Internetu, wychowawcy prowadzili pogadanki na temat zagrożeń z jakimi mogą spotkać się uczniowie, a nasi młodzi dziennikarze przeprowadzili sondę wśród swoich koleżanek i kolegów. Pytali min. o to czy rodzice mają świadomość ile czasu ich dzieci spędzają przed komputerem i co wtedy robią?

Podczas "Przerw z Owcami" oglądaliśmy animowane filmy pokazujące jak należy korzystać z dobrodziejstw Internetu, a jakich błędów się wystrzegać.

Do tematu będziemy na pewno wracać bo jak się okazuje, wiedzę o Internecie trzeba systematycznie aktualizować!

Zdjęcia