Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43
COOLturiada 2016 za nami!

COOLturiada 2016 za nami!

Pierwsza edycja Międzyszkolnego Festiwalu Kultury Międzynarodowej zorganizowanego przez nasze liceum odbyła się 25 lutego. Tegorocznym tematem Festiwalu była Różnorodność Kulturowa. Honorowym Patronatem to wydarzenie objął burmistrz dzielnicy Bielany, pan Tomasz Mencina.

Uczestnicy Festiwalu, którzy dotarli do sali teatralnej w Ratuszu Bielany, przyjechali nie tylko ze szkół bielańskich. Rywalizowali oni w dwóch formach: scenicznej i plastycznej oraz w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas gimnazjalnych i uczniowie klas licealnych.

Były piosenki, wiersze, prezentacje, scenki i monolog w aż 5 językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i rosyjskim.

W części plastycznej Festiwalu uczniowie zgłosili do konkursu swoje rysunki, obrazy, szkice, a także formy przestrzenne.

Profesjonalne jury, którego przewodniczącą w części scenicznej była znakomita aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, pani Małgorzata Pieńkowska , a w części plastycznej pan Jacek Maślankiewicz, znany malarz i twórca nietuzinkowych obrazów , przyznało następujące nagrody:

Konkurs plastyczny

Uczniowie gimnazjum:

 • 1 miejsce - Natalia -Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich w Warszawie

 • 2 miejsce -Julia -Gimnazjum nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. B .Dobrowolskiego w Warszawie

 • 3 miejsce- Lena - Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich w Warszawie

Uczniowie liceum:

1 miejsce-Julia -Zespół Szkół nr 55 im. gen. S. Maczka w Warszawie

Konkurs sceniczny

Uczniowie gimnazjum:

 • 1 miejsce-Elwira i Bey-Ali - prezentacja narodowego tańca czeczeńskiego -Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Fredry

 • 2 miejsce- zespół - scenka teatralna w j. angielskim pt. „ The Hameltons Flight”-Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich w Warszawie

 • 3 miejsce –zespół-scenka teatralna w j. hiszpańskim pt. „Casting na męża”-Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich w Warszawie

Uczniowie liceum:

 • 1 miejsce-Zuzanna - monolog w j. angielskim na temat stereotypów-Liceum Ogólnokształcące nr 43 im. Lotników Amerykańskich w Warszawie

 • 2 miejsce-zespół-scenka teatralna w j. niemieckim pt. „Zimmerbestellung”- Liceum Ogólnokształcące nr 43 im. Lotników Amerykanskich w Warszawie

 • 3 miejsce-Emilia -piosenka w j. hiszpańskim pt. „Porque te vas”-I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie

Laureaci otrzymali statuetki oraz nagrody rzeczowe. Były też upominki od burmistrza Bielan a także od sponsora Festiwalu - Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Każdy z uczestników Festiwalu otrzymał też od nas drobne upominki.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy pomogli przy organizacji COOLturiady. Cieszy nas, że Festiwal spotkał się z dużym zainteresowaniem i miło nam było usłyszeć słowa uznania.

Czekamy na Was za rok!

Zdjęcia