Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Zebrania z rodzicami w liceum

Zebrania z rodzicami i dni otwarte w roku szkolnym 2018/2019

obywają się o godzinie 18.00.

DATA

LICEUM

12 września

Rada Pedagogiczna

Zebranie

 

17.00 zebranie 2L, 3L

18.30 zebranie kl. 1 L (spotkanie wstępne
z tutorami, rodzice + uczniowie)

19 września

Spotkanie integracyjne uczniowie + tutorzy

24 września

Ostateczny termin wyboru tutora

24 września -
5 października

1 spotkanie uczeń – tutor 1L

10 października

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty (1, 2, 3 L) – 18.00

14 listopada

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty (1, 2L, 3L) – 18.00

23 listopada

Koniec 1 trymestru (1, 2, 3L)

26 – 30 listopada

2 spotkanie uczeń – rodzic – tutor

Omówienie zaliczeń 1 trymestru)

12 grudnia

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty (1, 2L, 3L)


 

23 stycznia

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty (1, 2, 3L) – 18.00

20 marca

Wpisanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem – 3L

20 marca

Koniec 2 trymestru 1, 2, 3L

20 marca

Rada Pedagogiczna

(podanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem 3L)

 

Dzień Otwarty – 18.00

 

20 – 29 marca

3 spotkanie uczeń – rodzic - tutor
(zaliczenie 2 trymestru) (1, 2 L)

15 kwietnia

Wpisanie ocen rocznych 3L

24 kwietnia

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca
i klasyfikacyjna 3L

Dzień Otwarty (1, 2, 3 L) – 18.00

26 kwietnia

Koniec 3 trymestru dla 3L

15 maja

Wpisanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem

15 maja

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty (1, 2L)

5 czerwca

Wpisanie ocen rocznych

5- 18 czerwca

4 spotkanie uczeń – rodzic – tutor
(podsumowanie roku szkolnego)

12 czerwca

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca
i klasyfikacyjna

19 czerwca

Koniec 3 trymestru 1, 2L