Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Zebrania z rodzicami w liceum

Zebrania z rodzicami i dni otwarte w roku szkolnym 2019 / 2020

obywają się o godzinie 18.00.

DATA

LICEUM

4 września

Rada Pedagogiczna

Zebranie

17.00 zebranie 1Lp, 1Lm, 2L, 3L

18.30 zebranie kl. 1 La i 1Lb (spotkanie wstępne
z tutorami - rodzice + uczniowie)

18 września

Spotkanie integracyjne - uczniowie + tutorzy - 17.00

27 września

Ostateczny termin wyboru tutora (1La, 1Lb)

27 września -11 października

1 spotkanie uczeń - rodzic - tutor (1La, 1Lb)

8 listopada

Koniec I trymestru 

13 listopada

Rada Pedagogiczna - podsumowanie I trymestru

Dzień Otwarty (1, 2L, 3L) - 18.00

8 - 22 listopada

2 spotkanie uczeń - rodzic - tutor

Omówienie zaliczeń I trymestru

11 grudnia

Rada Pedagogiczna (1L, 2L, 3L)

Dzień Otwarty - 18.00

15 stycznia

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty (1, 2, 3L) - 18.00

7 lutego

Koniec II trymestru

24 lutego - 6 marca

3 spotkanie uczeń - rodzic - tutor 

Omówienie zaliczeń II trymestru

1 kwietnia

Rada Pedagogiczna

(podanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem 3L)

15 kwietnia

Wpisanie ocen rocznych 3L

22 kwietnia

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca
i klasyfikacyjna 3L

Dzień Otwarty (1L, 2L) - 18.00

24 kwietnia

Koniec III trymestru dla 3L

Zakończenie roku szkolnego dla 3L

20 maja

Wpisanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem

Rada pedagogiczna

Zebranie 1Lp, 1Lm, 1La, 1Lb, 2L

Dzień otwarty

17 czerwca

Wpisanie ocen rocznych

17 - 26 czerwca

4 spotkanie uczeń - rodzic - tutor
(podsumowanie roku szkolnego)

24 czerwca

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca
i klasyfikacyjna

26 czerwca

Koniec 3 trymestru 1 i 2L

Rozdanie świadectw