Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Stypendia w Liceum

Najlepsi uczą się u nas za darmo

 

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendiów naukowych zawarte są w Regulaminie Opłat w Zespole Edukacyjnym im. Lotników Amerykańskich, który obowiązuje od czerwca 2017 roku. 

Absolwenci gimnazjum

  1. Dla ucznia rozpoczynającego naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym nr 43 opłata wynosi 90% wysokości czesnego, gdy:

a. uczeń uzyskał na świadectwie ukończenia gimnazjum średnią minimum 4,75; ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą oraz minimum 80 % z egzaminu gimnazjalnego (z wyłączeniem egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym) lub

b. uczeń jest absolwentem Gimnazjum Niepublicznego nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi;

 

  1. Dla ucznia rozpoczynającego naukę w Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym nr 43 opłata wynosi 80% wysokości czesnego, gdy:

a. uczeń jest absolwentem Gimnazjum Niepublicznego nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz uzyskał na świadectwie ukończenia gimnazjum średnią minimum 4,75; ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą oraz minimum 80% z egzaminu gimnazjalnego (z wyłączeniem egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym).

  1. Uczeń, który uzyskał na świadectwie ukończenia gimnazjum średnią minimum 5,00; ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą oraz minimum 80% z egzaminu gimnazjalnego (z wyłączeniem egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym) lub/i jest laureatem olimpiady przedmiotowej dla gimnazjum (Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów, Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów) lub/i jest laureatem olimpiady przedmiotowej, której laureaci i finaliści zwolnieni są z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub/i konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanego przez kuratora oświaty – nie ponosi opłaty z tytułu czesnego.

Uczniowie liceum:

  1. Dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 opłata wynosi 90% wysokości czesnego, gdy:

a. uczeń uzyskał na świadectwie ukończenia klasy I lub II: średnią ocen minimum 4,75; ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą lub jest absolwentem Gimnazjum Niepublicznego nr 12

  1. Dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 opłata wynosi 80% wysokości czesnego, gdy:

a. uczeń jest absolwentem Gimnazjum Niepublicznego nr 12 oraz uzyskał na świadectwie ukończenia klasy I lub II: średnią ocen minimum 4,75; ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą;

  1. Uczeń, który uzyskał na świadectwie ukończenia klasy I lub II liceum minimum 5,00; ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą, lub/i jest laureatem olimpiady przedmiotowej dla gimnazjum (Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów, Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów) lub/i jest laureatem olimpiady przedmiotowej, której laureaci i finaliści zwolnieni są z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i  rozpoczyna naukę w klasie II lub III Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 – nie ponosi opłaty z tytułu czesnego.