Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Samorząd

Zadaniem Samorządu Szkolnego jest czynny udział uczniów w życiu szkoły oraz w środowisku uczniowskim. Dzięki aktywności członków samorządu organizowane są uroczystości szkolne, dyskoteki, oraz wieczory filmowe.

Samorząd Szkolny wspomaga także szkolne i pozaszkolne akcje charytatywne( na rzecz dzieci niepełnosprawnych, potrzebujących, będących w trudnej sytuacji materialnej), włącza się również w akcje ogólnopolskie takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra grosza czy Sprzątanie świata.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w gimnazjum i liceum:

Elżbieta Kocerka i Dorota Wasielkiewicz

W skład Rady Samorządu Szkolnego wchodzą:

Liceum:

Marianna Sosonowska 

Szymon Nikołajuk 

Gimnazjum:

Paulina Filipek 

Alicja Starczewska 

Klasy 7-8 SP:

Ksawery Sawicki

Julia Wieczorek