Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Egzamin maturalny

Procedury organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Poniższe dokumenty opisują organizację przeprowadzania egzaminu maturalnego, precyzują informacje dla zdających oraz zakres zadań i odpowiedzialności zarówno dyrektora szkoły, jak i zespołów nauczycieli przeprowadzających egzamin maturalny.

Egzamin maturalny

Część pisemna 4 - 26 maja 2017 r.

Część ustna 4 - 26 maja 2017 r.

Procedury maturalne 2017

O procedurach przeprowadzania egzaminów przeczytasz również na stronach OKE oraz CKE