Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Języki obce

Będąc obywatelami współczesnego świata staramy się swobodnie komunikować 
z każdym, kogo spotkamy na naszej drodze. Uczymy się porozumiewać w różnych językach, wiedząc że języki obce są  niezbędnym  narzędziem komunikacji w pracy, na polu naukowym, artystycznym i sportowym, ale także coraz częściej prywatnym. To dzięki nim możemy rozmawiać z obcokrajowcami, rozumieć filmy oraz teksty piosenek, poznać literaturę w języku jej autorów czy wyszukać w sieci potrzebne nam informacje.

W naszym liceum od początku jego istnienia nauczanie języków obcych było jednym z jej filarów.

Szkolne doświadczenia z wymiany międzynarodowej wskazują, że bez względu na narodowość, język angielski to podstawa!

Jest on pierwszym nauczanym językiem w naszej szkole. Wszyscy uczniowie zdają maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Oprócz angielskiego, uczeń wybiera drugi język spośród  trzech: niemieckiego, hiszpańskiego lub francuskiego.

Język niemiecki

Język niemiecki nauczany jest w liceum w grupach międzyoddziałowych dostosowanych do  wiedzy i umiejętności uczniów. Przydzielenie do grupy z odpowiednim dla ucznia poziomem zaawansowania języka poprzedza test diagnostyczny. Podział na grupy sprzyja osiąganiu przez wszystkich uczniów lepszych efektów poprzez odpowiedni dobór treści, materiałów nauczania i tempa pracy.

Głównym celem nauczania języka na tym etapie jest ukształtowanie u naszych uczniów umiejętności samodzielnego zastosowania nabytej wiedzy i sprawności językowych w sytuacjach zachodzących poza klasą szkolną, a więc w prawdziwym świecie. Chcielibyśmy także, by uczniowie w przyszłości, już bez naszej ingerencji, dalej pracowali nad rozwojem swojej znajomości języka, dlatego duży nacisk kładziemy na kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

Język francuski

Język francuski jest w naszej szkole tzw. "drugim" językiem obcym (do wyboru są języki: hiszpański, francuski, niemiecki lub rosyjski). Jego nauka rozpoczyna się w pierwszej klasie liceum, ale w szkole podstawowej i gimnazjum prowadzone są zajęcia z francuskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych ( koło języka francuskiego).

Poszerzamy wiedzę z francuskiego, korzystając ze sprawdzonych podręczników serii „ Déjā vu”. Francuski uznawany jest za język trudny i dlatego autorzy tego podręcznika skupili się na przekazaniu wiedzy z zakresu słownictwa i gramatyki w najbardziej przyjazny sposób dla ucznia.

Uczniowie najbardziej zainteresowani poszerzaniem wiedzy o języku francuskim mogą przystąpić do egzaminu sprawdzającego wiedzę z tego zakresu DELF/ DALF.

Nauczyciele języka francuskiego naszej szkoły jako zawodową satysfakcję uznają takie opanowanie francuskiego, które pozwala na swobodną rozmowę oraz zainteresowanie literaturą i sztuką krajów frankofońskich.

Język hiszpański

Język hiszpański jest w naszej szkole tzw. „drugim” językiem obcym (w podstawówce mamy do wyboru języki: hiszpański i niemiecki, w gimnazjum i liceum: hiszpański, francuski lub niemiecki). Jego nauka rozpoczyna się w klasie 4, w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Trzeba zaznaczyć, że w szkołach publicznych drugiego języka najczęściej nie ma, a w innych szkołach niepublicznych są to przeważnie 2 godziny tygodniowo.
 

Nasi uczniowie pracują z podręcznikami „La Pandilla” i „Mochila ELE”, dostosowanymi do wieku i poziomu uczniów. Dzieci szybko zdobywają zdolności komunikacyjne, jednocześnie poznając kulturę Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Na wszystkich szczeblach nauki uczniowie mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności na zajęciach dodatkowych o różnej formie. Uczniowie na zaawansowanym poziomie mają możliwość przygotowania się do egzaminów językowych DELE w Instytucie Cervantesa.