Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Język łaciński

Język łaciński poznają uczniowie liceum, którzy myślą o studiach medycznych. Obecnie kurs języka łacińskiego to dwie godziny tygodniowo. Łacina kojarzy się przede wszystkim ze starożytnym Rzymem, ale przez kilkanaście stuleci po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego była językiem kultury wysokiej: językiem literatury, historii, prawa, nauki, filozofii. Stąd uczniowie oprócz umiejętności językowych zyskują rozmaitą wiedzę z takich dziedzin jak: medycyna, nauki przyrodnicze, historia języków, kultura krajów europejskich.

Nauka łaciny w naszej szkole zbliżona jest do sposobu, w jakim uczy się języków żywych. Uczniowie nie tylko czytają łacińskie teksty, ale też uczą się mówienia. Zajęcia urozmaicają: słuchanie muzyki, lekcje anatomii i mikroskopowania. Nauka słów oparta jest o skojarzenia z innymi językami, gdyż łacina to nie do końca język, którego trzeba się uczyć na nowo. Więcej niż połowa słów angielskich to zapożyczenia łacińskie, a i w polskim latynizmy to najliczniejsza grupa słów obcego pochodzenia. Języki romańskie pochodzą od łaciny.

Nauka tego języka bardzo pomaga w poznawaniu innych języków obcych.

W naszej szkole łaciny uczą się przyszli lekarze.

Lekcja anatomii