Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Język hiszpański

Język hiszpański jest w naszej szkole tzw. „drugim” językiem obcym (w podstawówce mamy do wyboru języki: hiszpański i niemiecki, w gimnazjum i liceum: hiszpański, francuski, niemiecki lub łaciński). Jego nauka rozpoczyna się w klasie 4, w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Trzeba zaznaczyć, że w szkołach publicznych drugiego języka najczęściej nie ma, a w innych szkołach niepublicznych są to przeważnie 2 godziny tygodniowo.

Języka hiszpańskiego uczą się również dzieci w Motylkowej Akademii.

Nasi uczniowie pracują z podręcznikami „La Pandilla” i „Mochila ELE”, dostosowanymi do wieku i poziomu uczniów. Dzieci szybko zdobywają zdolności komunikacyjne, jednocześnie poznając kulturę Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Na wszystkich szczeblach nauki uczniowie mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności na zajęciach dodatkowych o różnej formie. Uczniowie na zaawansowanym poziomie mają możliwość przygotowania się do egzaminów językowych DELE w Instytucie Cervantesa.

 

Wyjazd językowy do Malagi