Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Język francuski

Język francuski jest w naszej szkole tzw. "drugim" językiem obcym (do wyboru są języki: hiszpański, francuski, niemiecki lub rosyjski). Jego nauka rozpoczyna się w pierwszej klasie liceum, ale w szkole podstawowej i gimnazjum prowadzone są zajęcia z francuskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych ( koło języka francuskiego).

Poszerzamy wiedzę z francuskiego, korzystając ze sprawdzonych podręczników serii „ Déjā vu”. Francuski uznawany jest za język trudny i dlatego autorzy tego podręcznika skupili się na przekazaniu wiedzy z zakresu słownictwa i gramatyki w najbardziej przyjazny sposób dla ucznia.

Uczniowie najbardziej zainteresowani poszerzaniem wiedzy o języku francuskim mogą przystąpić do egzaminu sprawdzającego wiedzę z tego zakresu DELF/ DALF.

Nauczyciele języka francuskiego naszej szkoły jako zawodową satysfakcję uznają takie opanowanie francuskiego, które pozwala na swobodną rozmowę oraz zainteresowanie literaturą i sztuką krajów frankofońskich.

Nasze tournee po Europie