Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Nasze Liceum jest dynamiczną społecznością tworzoną przez uczniów, nauczycieli i rodziców, w której uczeń w przyjaznych warunkach rozwija się harmonijnie i wszechstronnie.

Przygotowujemy młodego człowieka do kształcenia się przez całe życie, staramy się wzmacniać w nim poczucie własnej wartości, nauczyć uczenia się i nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do studiów, umieją zdobywać
i wykorzystywać informacje, posiadają umiejętność pracy w zespole i prezentacji własnych osiągnięć, są otwarci na świat kultury i odmienność światopoglądową.

Aby sprostać wymaganiom zmieniającego się świata, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w naszym liceum innowacyjnej metody nauczania - tutoringu.

Tutoring, czyli liceum w innowacyjnej formie

Jak sprawić, by uczniowie zaangażowali się w naukę? Jak zachęcić ich, by wzięli odpowiedzialność za swoje wybory? Co zrobić, by relacje między nauczycielem
i uczniem służyły rozwojowi wszystkich zainteresowanych? I w końcu: jak przekształcić system, by nie blokował potencjału uczniów? Odpowiedzi na te pytania poszukuje wielu dyrektorów szkół. My już znaleźliśmy: tutoring – metoda dydaktyczna, która ma swoją historię, a jednak wciąż jest niezmiernie innowacyjna. Wprowadziliśmy w naszym liceum.

Tutoring – wyjaśnienia słów kilka

Tutoring to metoda w edukacji, która na pierwszym miejscu stawia zindywidualizowany kontakt między nauczycielem (tutorem – z łac. opiekun)
a uczniem, czyli w najprostszym ujęciu: uczeń zdobywa wiedzę pod okiem nauczyciela-mistrza. To właśnie starożytne źródła tego podejścia: osoba mistrza charakteryzuje się wiedzą i doświadczeniem i w życzliwej relacji wspiera ucznia w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności.

Uczniowie zdobywają wiedzę podczas zajęć blokowych, a dodatkowo każdy z nich jest objęty opieką nauczyciela-tutora. Podczas spotkań tutorskich uczeń ustala cele swojej nauki, poznaje swoje mocne strony, zastanawia się nad swoim, nie tylko naukowym, rozwojem.

Szczególnie ważna jest tu relacja, jaka tworzy się podczas tych regularnych spotkań między nauczycielem a jego podopiecznym – jej podstawą musi być pozytywna komunikacja, a także obustronne zaufanie. Z drugiej strony – relacja ta ma służyć rozwojowi, a zatem nie może stać się przyjacielskim „poklepywaniem po plecach”.
To wielkie wyzywanie dla uczniów, ale przede wszystkim dla nauczycieli – jak wspierać, a zarazem stawiać jasne granice i motywować do nauki? W naszym liceum nie boimy się podjąć tego wyzywania.

Filozofia zmian

Zapytać można, po co taka rewolucja? Jaka jest filozofia tej zmiany? Nasze szkoły od lat podążają ścieżką innowacji pedagogicznych: obserwujemy nowe trendy
i weryfikujemy, co jest efektywne. Wypracowaliśmy już szereg rozwiązań – w liceum pojawiły się dodatkowe godziny i przedmioty, dokonaliśmy wielu zmian
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, stosujemy ocenianie kształtujące. Cały czas jednak szukaliśmy systemu, który kładłby nacisk na czynniki, które według wielu badań mają największy wpływ na efektywną naukę. Należą do nich przede wszystkim:

 • przenoszenie odpowiedzialności za własną naukę z nauczyciela na ucznia, czyli doprowadzenie do sytuacji, kiedy to uczniowi zależy na zdobywaniu wiedzy. Trudne? Bardzo trudne w realizacji, ale nie niemożliwe. Pierwszym krokiem jest odpowiedni sposób motywacji, a tę zapewnia:
 • relacja – od wielu lat pisze się, że najważniejszym czynnikiem wspierającym proces uczenia się są pozytywne relacje między uczniem a nauczycielem; system tutoringowy takie relacje stawia na pierwszym miejscu;
 • regularna informacja zwrotna – czyli informacje od nauczyciela przekazane w spokojnej, przyjaznej atmosferze: co uczeń już osiągnął, co jeszcze przed nim, w jaki sposób może dążyć do celu; jest to wspólna refleksja nauczyciela
  i ucznia nad celami edukacyjnymi i nad rozwojem ucznia w różnych sferach.

Połączeniem tych wszystkich czynników jest tutoring: to system bardzo wymagający, ale przynoszący wymierne korzyści. Jesteśmy pewni, że dzięki jego wprowadzeniu
w naszym liceum zaistniała realna możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do specyficznej sytuacji każdego ucznia.

Widocznym przejawem zmian jest przede wszystkim system blokowy zajęć, czyli nauka bez dzwonków z łączeniem treści przedmiotowych, np. języka polskiego, zajęć artystycznych i wiedzy o kulturze, czy matematyki i informatyki. Rewolucja także dotyczy nauki języków: każdy uczeń uczy się języka obcego (języka angielskiego
i drugiego języka) na poziomie odpowiadającym jego umiejętnościom i wśród młodzieży o podobnych kompetencjach językowych.

Wprowadzenie tutoringu poprzedziło szereg szkoleń i skrupulatnych przygotowań. Dyrekcja i nauczyciele wciąż podnoszą swoje kwalifikacje. Cieszymy się, że nasze liceum może zaproponować młodym ludziom coś naprawdę innowacyjnego
i wartościowego.

Tutoring – jakie przyniósł korzyści?

• kształcimy uczniów, którzy myślą samodzielnie, są odpowiedzialni za swoje wybory, potrafią przedstawiać swoje poglądy i bronić własnego zdania;

• nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę, ale wspierają uczniów w realizacji ich planów i marzeń,

• w naszej szkole ma miejsce prawdziwa edukacja, podczas której uczeń spokojnie zastanawia się nad sensem wiedzy, jej przełożeniem na rzeczywistość,

• szkolną rzeczywistość tworzą zaangażowani uczniowie i nauczyciele, między którymi tworzą się pozytywne relacje;

• uzyskujemy widoczne efekty w osiągnięciach uczniów.

Efekty zmian...

 • uczniowie są dobrze zmotywowani,
 • świadomie podchodzą do własnej nauki,
 • efektywnie planują swój czas.

Oto pierwsze wrażenia po wprowadzeniu tego rozwiązania do naszej szkoły:

"Jestem bardzo mile zaskoczona spotkaniami indywidualnymi. To naprawdę czas tylko dla ucznia i tutora, co gwarantuje stuprocentowe skupienie na drugiej osobie".

"Podoba mi się, że nauczyciel może dostosować poziom nauczania do ucznia - jeśli coś już umiem, mogę robić trudniejsze zadania; jeśli nie dostaję dodatkowe działania do rozwiązania i pomoc nauczyciela. Jest pełna indywidualizacja".

"Na początku trudno było się przestawić, teraz jest już OK. Bardzo doceniam to, że mogę skupić się na swoich pasjach. Ważny jest dla mnie też kontakt z tutorem - najważniejsze jest to, że mnie bardzo skutecznie motywuje, a poza tym udzielił mi naprawdę ważnych rad dotyczących wyboru rozszerzenia".

Wspieramy się też wzajemnie


http://wysokieloty.pspo.edu.pl/2017/03/nasze-pierwsze-kroki-w-tutoringu.html