Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Zebrania z rodzicami w gimnazjum

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018.

Godzina 17.00

  • 6 września 2017 r. Zebranie

Godzina 17.30

  • 11 października 2017 r. Dzień otwarty
  • 15 listopada 2017 r. Dzień otwarty 
  • 6 grudnia 2017 r. Zebranie, Podanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem.
  • 21 marca 2018 r. Dzień otwarty
  • 25 kwietnia  2018 r. Dzień otwarty 
  • 23 maja 2018 r. Zebranie Wpisanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem