Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Wars i Sawa

„Wars i Sawa” to nazwa Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Szkoły, które otrzymały ten prestiżowy certyfikat realizują autorskie programy pracy z uczniem zdolnym. Certyfikat potwierdza osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych, ale także pomaga w budowaniu spójnego systemu wsparcia dla uzdolnionych. 

Nasze szkoły nie od dziś w indywidualny sposób wspierają uczniów w rozwoju. Od tego roku będą to działania systemowe – zaangażowani będą nauczyciele, rodzice, dyrekcja, instytucje zewnętrzne, a przede wszystkim uczniowie. W programie będziemy między innymi:

  • diagnozować uczniowskie predyspozycje, 
  • wspierać w ich rozwoju, 
  • pracować na mocnych stronach (wykorzystywać wiedzę o nich do nauki), 
  • a także promować talenty. 

Stawiamy zarówno na wybitne osiągnięcia przedmiotowe, jak i na rozwój uzdolnień pozaszkolnych, a także uczniowskich pasji, bo wierzymy, że każdy uczeń może być wielki!

Informacje o konkursach i bieżących wydarzeniach znajdziecie w zakładce Głodni wyzwań

Więcej na temat aktualnych działań w ramach programu możeczie przeczytać w aktualnościach.