Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Rekrutacja

Proces Rekrutacji do Gimnazjum

Rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów. Proces rozpocznie się od  roku szkolnego 2017/2018 i tym samym w kolejnych latach rekrutacja do tych szkół nie będzie już prowadzona.

1 września 2017 r. uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas trzecich ukończy gimnazjum. Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazja nie będą już funkcjonować.

Szczegółowe informacje dotyczące reformy znajdą Państwo Dobra Szkoła

Rekrutacja do klas drugich i trzecich Gimnazjum

O przyjęciu do Gimnazjum decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  • Dyrektor Gimnazjum
  • Przedstawiciel Zarządu PSPO Oddział I
  • Pedagog/Psycholog Gimnazjum

Komisja rekrutacyjna zajmować się będzie oceną dokumentacji zgromadzonej
w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Pierwszy etap rekrutacji to spotkanie kwalifikacyjne, w którym bierze udział uczeń oraz rodzice lub opiekunowie. Rozmowa kwalifikacyjna nie służy ocenie wiedzy kandydata, lecz poznaniu jego zainteresowań, osobowości i oczekiwań.

Drugi etap rekrutacji to spotkania indywidualne ucznia z nauczycielami przedmiotów wiodących a także test diagnozujący z języka angielskiego
i drugiego wybranego języka.  

Dokumenty rekrutacyjne