Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Język hiszpański

Uczniowie gimnazjum uczą się języka hiszpańskiego na trzech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym oraz zaawansowanym. Grupy charakteryzujące się wyższym poziomem językowym realizują program z elementami rozszerzenia o dodatkowe struktury leksykalno-gramatyczne.

Po każdym semestrze nauki przeprowadzany jest pisemny test diagnozujący, na podstawie którego uczniowie przydzielani są do trzech grup językowych. Do grupy na poziomie podstawowym (pierwszej) trafiają uczniowie którzy uzyskają wynik poniżej 40%, a do grupy zaawansowanej, czyli trzeciej, tacy których wyniki były wyższe niż 65% oraz uzyskali ocenę co najmniej bardzo dobrą na semestr. Pozostali przydzieleni zostają do grupy drugiej, w której mają za zadanie nadrobić drobne braki aby ostatecznie zrównać poziom z grupą zaawansowaną.

Powyższe zasady odnoszą się do każdego semestru w toku nauki. Testy przeprowadzane są tylko na potrzeby weryfikacji międzygrupowej.