Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Egzamin gimnazjalny

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017.

Poniższe dokumenty opisują organizację przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, precyzują informacje dla zdających oraz zakres zadań i odpowiedzialności zarówno dyrektora szkoły, jak i zespołów nauczycieli przeprowadzających egzamin gimnazjalny.

część humanistyczna

19 kwietnia 2017 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny

21 kwietnia 2017 r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Procedury Egzamin gimnazjalny 2017

Komunikat o dostosowaniu warunków i form Egzaminu gimnazjalnego 2017

O procedurach przeprowadzania egzaminów przeczytasz równiez na stronach OKE oraz CKE