Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.
Majowa sesja NEOS

Majowa sesja NEOS

W maju kilkoro uczniów naszego liceum wzięło udział w symulacji sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego organizowanej online przez grupę szkół stowarzyszonych w organizacji NEOS.

NEOS (Network of Europe Orientated Schools) to sieć szkół w krajach europejskich, oparta na „Deklaracji z Kolonii”, która dotyczy standardów jakości w obszarach nauki międzykulturowej, nauki języków, projektów zagranicznych. NEOS stara się przygotować młodych ludzi na ich przyszłość w konsolidującej się Europie. W skład tej sieci, oprócz naszej szkoły, wchodzą szkoły z Finlandii, Hiszpanii i Niemiec. Spotkania odbywają się raz na 18 miesięcy. Nasza szkoła należy do NEOS od 5 lat. Mieliśmy do tej pory 3 wyjazdy uczniów do Niemiec, w czasie których uczniowie mieszkali w domach swoich rówieśników, do 16 pracowali w szkołach nad projektami, a później spędzali razem czas na zwiedzaniu miasta i zabawie. Nauczyciele brali udział w zajęciach mających na celu wymianę doświadczeń dotyczących metod nauczania. W tym roku z powodu pandemii grupa naszych uczniów wzięła udział w spotkaniu online.

W obradach udział wzięli uczniowie z Polski, Hiszpanii, Finlandii i Niemiec. Ideą tej gry symulacyjnej było uczynienie polityki namacalną i umożliwienie uczniom realistycznego doświadczania debat politycznych z perspektywy decydenta. Celem nie było omawianie osobistych opinii uczestników, ale wcielenie się w rolę – w tym przypadku – w posła do Parlamentu Europejskiego. Gra symulacyjna online odtwarzała na małą skalę proces legislacyjny Parlamentu Europejskiego. Sesja dotyczyła tematu odpadów z tworzyw sztucznych. UE przyjęła już kilka postanowień mających na celu ograniczenie zużycie tworzyw sztucznych i śmieci. Na naszej sesji omawialiśmy jednorazowe kubki. Komisja Europejska proponuje, aby w każdym państwie członkowskim pobierana była opłata za jednorazowe kubki na gorące napoje. Kawa jest częścią codziennego życia wielu ludzi. Kubki składają się głównie z tektury z plastikową powłoką. Są one znaczną przyczyną zanieczyszczenia w życiu codziennym. Komisja Europejska dąży do zmniejszenia liczby jednorazowych kubków dzięki projektowi wniosku, który był przedmiotem debaty w parlamencie.

Uczniowie podzieleni zostali na cztery grupy:

ECP – Europejską Partię Konserwatywną

ELP – Europejską Partię Liberalną

EEP – Europejską Partię Ekologiczną

ESP – Europejską Partię Socjalistyczną

Grupy polityczne miały różne pomysły na to, jak UE powinna rozwiązywać problemy i walczyły o najlepsze rozwiązania. Aby przekonać innych do swoich pomysłów, z pasją prezentowały własnych partii stanowiska w swoich przemówieniach.

Nasi uczniowie przedstawili się z bardzo dobrej strony - gratulujemy!

Zdjęcia